Banner
 

Amaç ve Tarihçe

Amaç
Son yüzyılda sanayileşme ve nüfus artışının etkisiyle hızla kirlenen ve doğal kaynakları tükenmeye başlayan dünyamız önemli bir ekolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Tüm bu tehlikelere karşı dünyamızı korumak ve kaynakları sürdürülebilir bir anlayışla kullanmak, günümüzde insanlığın en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Bu sürdürülebilir anlayışın, gerek profesyonel gerekse de turist olarak yaklaşık 1,5 milyar insanın içerisinde yer aldığı turizm olayının içerisinde de yaygınlaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilir turizm anlayışının öneminin kavranmasını sağlamak, bu konuda yaşanan sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek amacıyla 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Kastamonu’da “Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi”nin tertip edilmesine karar verilmiştir.

Tarihçe
Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresinin temelleri ilk olarak 14-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Gümüşhane’de “Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi” ile atılmıştır. Bu kongrenin devamı olarak 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi” Adrasan/Antalya’da düzenlenmiştir. 2017 yılında ise Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi organizatörlüğünde kongre, “Uluslararası Sürdürülebilir Kongresi” olarak uluslararası boyuta taşınacaktır.

 

Bize Ulaşın

Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Emrah YAŞARSOY
Öğr. Gör. Hanife ERDOĞAN
Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi

stc2017@kastamonu.edu.tr
+ 90 366 280 37 38
+ 90 366 280 37 40