Banner
 

Kongre Konuları

 • Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
 • Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı Kavram ve Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
 • Sürdürülebilir Turizm Planlaması
 • Sürdürülebilir Turizm ve Ağırlama İşletmeleri
 • Sürdürülebilir Turizm ve Eğlence İşletmeleri
 • Sürdürülebilir Turizm ve Seyahat İşletmeleri
 • Sürdürülebilir Turizm ve Ulaştırma İşletmeleri
 • Sürdürülebilir Turizm ve İletişim
 • Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi
 • Sürdürülebilir Destinasyon Pazarlaması
 • Yeşil Pazarlama Yaklaşımı ve Turizm
 • Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Tüketim
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Doğal Mirasın Korunması
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Biyoçeşitliliğinin Korunması
 • Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
 • Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği ve Yöresel Yiyecekler
 • Turizmde Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Sürdürülebilir Kent Yönetimi Kapsamında Sakin Şehir (Cittaslow) Uygulaması
 • Sürdürülebilir Davranışlarının Yönetimi (Yeşil Liderlik, Yeşil Çalışan, Yeşil İnsan…)
 • Turizm İşletmelerinin Çevre Dostu Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Toplum Temelli Turizm (CBT)
 • Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri
 • Sürdürülebilirlik İle İlgili Yatırım Projeleri
 • Korunan Alanların Sürdürülebilirliği
 • Sürdürülebilir Turizm İle İlgili Diğer Konular
 

Bize Ulaşın

Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Emrah YAŞARSOY
Öğr. Gör. Hanife ERDOĞAN
Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi

stc2017@kastamonu.edu.tr
+ 90 366 280 37 38
+ 90 366 280 37 40