Banner
 

1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ

Değerli Paydaşlarımız,

02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilmesi planlanan I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tertip edilen ve eylül ayı içerisinde tarihi belirlenen III. Turizm Şûrası ile aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle 23-25 Kasım 2017tarihlerine ertelenmiştir. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü yapılan bu değişiklik için siz kıymetli katılımcılarımızın anlayışını bekler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

 

1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu

 

Bize Ulaşın

Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Emrah YAŞARSOY
Öğr. Gör. Hanife ERDOĞAN
Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi

stc2017@kastamonu.edu.tr
+ 90 366 280 37 38
+ 90 366 280 37 40